Категории продукти

Кошница за пазаруване

Обща сума:   0.00 лв.
Към кошницата

Форма за входМаркетинг-план

В компания Vision съществуват две схеми за начисляване на комисионно възнаграждение на дистрибуторите: Green Wave и Professional. 

За получаване на комисионно възнаграждение от стокооборота на организацията, обемът на поръчките на дистрибутора в рамките на един квалификационен месец трябва да бъде не по-малко от 190 CV. Тази сума се нарича квалификационна поръчка. Дистрибуторът, изпълнил това условие се нарича активен дистрибутор.

Green Wave — Зелена вълна

За новите дистрибутори действа система Green Wave. 

Новият дистрибутор, който няма в организацията си нито една поръчка със CV>0 от момента на сключване на договора, се нарича дистрибутор-клиент. Този дистрибутор не получава комисионно възнаграждение по нито един от маркетинг плановете на Компанията.

Първият месец, през който в организацията на дистрибутора е направена поне една поръчка със сума CV>0, се нарича месец на Старта.

В течение на три квалификационни периода, започвайки от Месеца на старта, при начисляване на комисионното възнаграждение за дистрибуторите действа схема Green Wave.

mar 1

Съгласно тази схема Vision изплаща 20% комисионни от обема на стокооборота на дистрибуторите от първа линия и по 5% комисионни от стокооборота на дистрибуторите от второ, трето, четвърто и пето ниво.

Professional — Професионалист

Започвайки от 4-ия месец след Месеца на Старта, дистрибуторът преминава към маркетинг план Professional.

mar 2 bg

Съгласно тази схема, Vision изплаща 5% комисионни от обема на стокоборота на дистрибуторите от първо и второ ниво, и 10% комисионни от обема на стокооборота на дистрибуторите на трето, четвърто и пето ниво.

Същевременно, до момента в който на първите пет нива на дистрибуторската организация има дистрибутори, чиито пряк спонсор работи по схема Green Wave, от техния стокооборот се начисляват по 5% комисионни.

Бонус VIP

Дистрибуторите могат също така в бъдеще да получат 10% комисионни от обема на стокооборота на дистрибуторите от шеста линия и от 1% до 6% комисионни от обема на стокооборота на своите групи от седмо ниво до безкрайност.

Программа VIP BONUS

В случай че дистрибуторът изпълнява квалификация VIP и повече в определен квалификационен месец, комисионните от закупките на новите дистрибутори от първата му линия се начисляват по система Green Wave:

mar 1

За нови се смятат дистрибуторите, подписали договор през този квалификационен период.